Author - Tomitarou Okazaki, Japan

Author - Tomitarou Okazaki, Japan

Scale: 1:24

Series: Ancient Greek Myths Series

Used kits:

Ancient Greek Myths Series. Centaur /24023/

Your comments